Doneren

Investeer in jezelf en in je nakomelingen

Onze Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd: “degene die een moskee bouwt voor Allah (de Verhevene) al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs kleiner, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs ” (Sunan ibn Majah)

En in de Koran staat:

“…. en wat u weggeeft om Allah’s welbehagen te zoeken
en welke schatten u ook weggeeft, het zal u ten volle worden terugbetaald” ( Surah Al Baqarah 2:272 )

Schenk wat u kwijt kan, iedere bijdrage is zeer welkom.

U kunt via bankoverschrijving een donatie doen.

Islamitische Vereniging ‘Moskee El-Fath’ Bodegraven
Burgemeester Kremerweg 20
2411 RM Bodegraven

Rekening nummer: NL53 RABO 0308822463

**Gaarne de giften overmaken o.v.v. moskeebodegraven.nl.